آموزگار و مدیر مرکز

خانم دکتر فرانک ابراهیمی خانم فرانک ابراهیمی-مؤسس و مدیرعامل تعاونی آموزشی پدیدۀ ارتباطات بیتا و خانۀ فرهنگ مادرایران مدرس دوره های آموزش زبان بیتا متد
 • عکس شماره 1||||2||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 2||||13||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 3||||14||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 4||||15||||گالری کوچک روزنامه
 • عکش شماره 5||||16||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 6||||17||||گالری کوچک روزنامه
 • عکش شماره 7||||18||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 8||||19||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 9||||20||||گالری کوچک روزنامه
 • عکس شماره 10||||21||||گالری کوچک روزنامه

گزارش تصویری

 • عکس شماره 1||||3||||گالری کوچک گزارش تصویری

  برای خرید کتاب آموزشی بیتا متد اینجا کلیک کنید

نام نویسی کلاس ها

برای نام نویسی در دوره های آموزشی بیتا متد میتوانید با شماره تلفن های مندرج در سایت یا فرم تماس ، با ما تماس حاصل نمایید تا در لیست انتظار برای برگزاری کلاسها قرار گیرید.

آموزگار جوان

بیتا پری‌نژاد بیتا پری نژاد به عنوان جوان ترین پژوهشگر ، مخترع و آموزگار زبان مسوولیت آموزش مکالمه انگلیسی کودکان و نوجوانان را در تعاونی آموزشی پدیده ارتباطات بیتا به عهده دارد
بیتا متد شعبه ای ندارد!
اخیرا دیده شده که عده ای سود جو به واسطه محبوبیت و معروفیت مرکز آموزش زبان بیتا متد اقدام به راه اندازی آموزشگا هایی تحت عنوان شعب بیتا متد در جایجای کشور کرده اند . از این رو اعلام میشود که تمامی دوره های آموزشی شخصا توسط خانم فرانک ابراهیمی با تلفن و نشانی مندرج در وب سایت انجام میشود.
پژوهشگر برگزیده
بیتا پرینژاد پژوهشگر برگزیده و دریافت لوح و جایزه از مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران آقای اسفندیار چهار بند 24 آذر92


مخترع نهمين شيوه آموزشي زبان هاي دنيا (بيتا متد): قوانين گرامر را شكسته ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرانك ابراهيمي، مخترع نهمين شيوه آموزشي زبان هاي دنيا سال ۵۰ در اراك به دنيا آمد. او كارشناس زبان و ادبيات انگليسي و دانشجوي علوم ارتباطات دانشگاه «نيوساوت ولز» استراليا است. عضو انجمن مخترعين كشور و زنان مدير كار آفرين ، دو اختراع ديگر را نيز در كارنامه كاري اش دارد.
خانواده نخبه ایرانی
مادر و فرزند هر دو مخترعند. مادر مبدع شیوه منحصر به فرد آموزش زبان (ثبت شده در استرالیا) و نیز یک فرمول شیمی است. دخترش هم در سن 9 سالگی چهار اختراع ثبت شده دارد. پدر کوچکترین دختر مخترع کشور کارمندی شریف است. مادر و دختر می گویند ایده های زیادی دارند اما توان مالی لازم برای اجرای آن است.

جستجوی دوره ها

مدارک

 • عکس شماره 1||||4||||گالری تصاویر مدارک
 • عکس شماره 2||||5||||گالری تصاویر مدارک
 • عکس شماره 3||||6||||گالری تصاویر مدارک
 • عکس شماره 4||||7||||گالری تصاویر مدارک
 • عکش شماره 5||||8||||گالری تصاویر مدارک
 • عکش شماره 6||||9||||گالری تصاویر مدارک
Trendy Dolce & Gabbana Handbags To possess a memorable wedding is a dream which every girl has in her eyes out of your moment she understands this is of this intense and pure link. She will want all the information of the D-day in order to perfect. Handbags form a key part any kind of fake louis vuitton bags woman's bridal trousseau. So, when referring to bridal handbags, is certainly not a surprise if the brides-to-be spend hours selecting them. But there are many aspects that come into the picture when picking out a bridal designer handbag. The most vital of these aspects may be the style, color and dimensions of the such as shoes. Let us have auto insurance at these one by one. Handbag hooks can also help you with cabinet organizing. Criminal history check "declutter" this cabinet or locker using handbag hooks as handbag wedding planners. These space savers come in the wide associated with designs and materials. It is made in crystal hooks, gilded crystal hooks, ladybird hooks, heart hooks, and sparkle louis vuitton replica backpack crystal hooks. Lastly, frauds sellers who sell a great number of of exact same ITEM. And also end up different from sellers who sell lots of the same BRAND of items. A seller who is selling 30 of exact handbag within brand is generally suspicious, while a seller who is selling 25 different associated with the same brand one is the most legitimate. Sellers who might be selling wholesale are always selling fake designer designer handbags! This designer monogram is woven into the fabric. You won't find this with replica designer such as shoes. The linings are always smooth, silky and perhaps are even satin. Getting rid of of Louis Vuitton Crossbody Replica the liner depends on the outer colour of the handbag and they always compliment each almost every other. The lining on fake bags is typically a stiff fabric and no attention to detail is paid to the liner. As hard as this is to accept, if you going pertaining to being in any danger whether or not this comes to keeping hold of your bag, just ignored. Despite a fabulous handbag being something you replica louis vuitton belt fall for each other with, it is not worth risking your safety to keep it. Designer handbags can be very expensive and are priced at quite the. You may not afford in order to purchase more than one original piece of content. So if you each and every original designer bag and can't afford to buy, yet another excellent what you could do. Log into online shopping on the internet and totally . get similar designs louis vuitton fake at affordable prices and seem delivered sign in door path. If really like fashion, can actually love brand new concept in handbag behaviour. If you are thinking of getting an expensive designer handbag, you are way badly. Sure it can catch people's attention, but time will happen that an additional will also be sporting you shouldn't handbag as yours. And, for some people, this is exactly frustrating. These are situations in which a larger handbag can really weigh you down. The benefit of carrying a much lighter handbag when you are tired, in a hurry, attending to children or beautifully dressed for an awesome evening among many explanations why you ought to own a clutch purses. designer goyard bag replica handbag adds, personal handbag, leather handbag