دوره های آموزشی ما

 • آموزش مکالمه انگلیسی روزمره در 12 جلسه
 • آموزش مکالمه انگلیسی در رشته های نفت، تجارت و بازرگانی، علوم اجتماعی، حقوق، روانشناسی، علوم قرآنی و جهانگردی
 • آموزش زبان رسانه
 • آموزش ترجمه قرآن به زبان انگلیسی برای مبلغین اسلامی و حوزه های علمیه کشور
 • آموزش زبان فارسی برای علاقمندان به این زبان
 • آموزش زبان تخصصی کودکان و نوجوانان با شیوه خلاقیت
 • آموزش نامه نگاری
 • آموزش و تقویت مهارت شنیداری انگلیسی
 • آموزش و تقویت مهارت نوشتار انگلیسی
 • آموزش و تقویت خواندن انگلیسی
 • تقویت مکالمه در بحث آزاد
کد درس نام درس استاد کلاس ساعت
E1 مکالمه انگلیسی فرانک ابراهیمی ۱ هفته ای 3 جلسه یکماهه
E10 آموزش و تقویت خواندن انگلیسی فرانک ابراهیمی 2 هفته ای 2 ساعت
E11 تقویت مکالمه در بحث آزاد فرانک ابراهیمی 2 هفته ای 2 ساعت
E2 مکالمه تخصصی فرانک ابراهیمی ۱
E3 آموزش زبان رسانه فرانک ابراهیمی ۱
E5 آموزش زبان فارسی فرانک ابراهیمی 2 هفته ای 2 ساعت
E6 آموزش زبان تخصصی کودکان و نوجوانان بیتا پری نژاد 2 هفته ای 2 ساعت
E7 آموزش نامه نگاری فرانک ابراهیمی 2 هفته ای 2 ساعت
E8 آموزش و تقویت مهارت شنیداری انگلیسی فرانک ابراهیمی ۱ هفته ای ۴ ساعت
E9 آموزش و تقویت مهارت نوشتار انگلیسی فرانک ابراهیمی 2 هفته ای 2 ساعت