مصاحبه

  مصاحبه‌هاي تلويزيوني و راديويي و روزنامه
 • برنامه نوآوران شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران
 • اخبار جام جم (ماهواره) سيماي جمهوري اسلامي ايران
 • برنامه پنجره شبكه 3 برنامه زنده سيماي جمهوري اسلامي ايران
 • برنامه راديويي سرزمين من 25/1/1383
 • مصاحبه راديويي چهار راه جواني 28/5/1382
 • روزنامه آفتاب يزد 27/6/1382
 • روزنامه جام جم بخش نسل سوم 12/8/1382
 • هفته نامه پيك سنجش شماره 357 – 1/10/1382
 • هفته نامه پيك سنجش شماره 358 – 8/10/1382
 • هفته نامه شهاب در استان مركزي (اراك) 24/8/1382
 • هفته نامه شهاب در استان مركزي (اراك) 1/9/1382
 • مصاحبه با مجله ocpc آمريكا
 • مصاحبه با مجله زن شرقي دوبي
 • مصاحبه با yellow page در استراليا
 • مصاحبه با سايت بازتاب
 • مصاحبه با راديو تهران
 • مصاحبه با هفته نامه آسمان دوستي
 • مصاحبه با روزنامه سرمايه
 • روزنامه کیهان
 • روزنامه اطلاعات
 • روزنامه همشهری
 • مجله کارآفرینی
 • برنامه تلویزیونی طلوع
 • برنامه تلویزیونی زنده با زندگی
 • برنامه تلوزیونی ابی آسمانی
 • مستند نخبگان به سفارش سپاه محمد رسول الله ص
 • برنامه فرش سپید

گالری تصاویر مصاحبه

 • عکس شماره 1||||53||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 2||||54||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 3||||55||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 4||||56||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 5||||57||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 6||||58||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 7||||59||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 8||||60||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 9||||61||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 10||||62||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 11||||63||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 12||||64||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 13||||65||||گالری تصاویر مصاحبه
 • عکس شماره 14||||66||||گالری تصاویر مصاحبه